מינוס הפך לחלק מהשגרה של ישראלים רבים. נתונים שפרסם בנק הפועלים לפני מספר חודשים מצביעים על כך כי לפחות 30% מהישראלים נמצאים במינוס תמידי. מינוס, רק להזכיר, הוא למעשה הלוואה שהבנק מעמיד לנו עליה אנחנו משלמים ריבית. כך, שגם אם המינוס נשאר סטטי – הוא יגדל, בגלל הריביות שאנחנו משלמים, ולכן חשוב לסגור אותו.

איך לא הופכים את המינוס לאורח קבוע? איך ניתן לצמצם את ההוצאות על מנת להקטין את המינוס ואף להעלימו? תכנון נכון של הוצאות משק הבית, בין אם מדובר ביחיד או במשפחה, יכול לעזור בכך. לכל משק הבית יש הוצאות והכנסות, הגדלות עם התרחבותו – לעיתים לא בקשר ישיר עם ההכנסות. כל משק בית צריך, אם כן, להיות עם היד על הדופק ולבנות לעצמו תקציב הגיוני שבו הוא יכול לעמוד, ולאתר בתקציב זה את המקומות בהם הוא יכול לצמצם הוצאות לצורך סגירת המינוס, ובהמשך – לצורך חיסכון ואו השקעה.

שלב ראשון: שלב התחקיר

קום כל – תעשו סדר. כל מי שנמצא במינוס חייב לעשות תחקיר מעמיק הבוחן את ההכנסות שלו אל מול ההוצאות. איך עושים את זה? בשלב הראשון בוחנים את כל ההכנסות וההוצאות 3 חודשים אחורה, ואחר כך מרחיבים לשנה אחורה. כשמתייחסים להוצאות יש לקחת בחשבון את כולן: שכר דירה/משכנתא, העברה לחיסכון, הוראות קבע, חשבונות, קניות בסופרמרקט, משיכת מזומן מהכספומט ועוד.

לאחר שבחנו את ההוצאות כולן, יש לחלק אותן להוצאות קבועות והוצאות משתנות, ולראות מה החלק של כל קבוצה בסך כל ההוצאות.

שלב שני: שלב תכנון

אחרי שיש בידינו את כל הנתונים, ניתן לראות מה המצב האמיתי. בשלב זה חשוב לעשות ממוצע של כל ההוצאות וההכנסות בחודשים שנבדקו, ולראות האם יש גרעון חודשי ואם כן מה גובהו. במידה והבחינה מראה כי מדי חודש אתם נשארים עם סכום מסוים בעודף – מצוין. העבירו סכום זה, מדי חודש, לסגירת המינוס.

אם הבחינה מגלה כי אתם מסיימים כל חודש באיזון, או בגרעון, יש לכם שתי אופציות – הגדלת ההכנסות או צמצום ההוצאות. בדרך כלל החלק של הגדלת ההכנסות בעייתי יותר ואינו תלוי רק בכם. לכן הגיוני יותר במרבית המקרים לבחון את ההוצאות שלכם ולראות היכן ניתן לצמצם, על מנת שיישאר לכם עודף בסוף כל חודש שיסייע לכם לסגור את המינוס. הקטנת ההוצאות אינה משמעותה ויתור על בילויים, בגדים וחופשות – ניתן להמשיך ליהנות מכל הדברים האלו רק במידה סבירה ובמסגרת התקציב.

דרך שיכולה לסייע בהקטנת ההוצאות היא הכנסת סעיף קבוע של חיסכון למטרת סגירת המינוס לסעיף ההוצאות החודשיות. יש להתייחס לסעיף זה כהוצאה קבועה שיש לעמוד בה.

 

שלב שלישי: שלב המעקב

אחרי שתחקרנו ותכננו, יש לעקוב אחרי הביצוע. מדי חודש יש לבחון האם עמדנו ביעדים שלנו, והאם אנחנו מצליחים לצמצם את המינוס. אם המינוס אינו מצטמצם או אפילו חלילה גדל – יש לעשות הערכה מחודשת ולבחון היכן הנקודות הבעייתיות בתכנון שלנו.

ככל שנקדים להיכנס לשגרה נכונה של התנהלות פיננסית, כך נוכל לתכנן טוב יותר את עתידנו הכלכלי ולהגשים את המטרות שלנו.