כל מי שמצטרף לשוק העבודה יודע כי יידרש לשלם מס הכנסה הנגבה מתוך משכורתו החודשית, אך לא בהכרח יודע לאיזה מדרגת מס הוא שייך ומה המשמעות של השייכות הזו כלל.

הנה מדריך קצר שיעשה לכם סדר:

מיסים על שום מה?

במרבית מדינות העולם, נדרשים התושבים לשלם מס על הכנסותיהם, בין אם הם עצמאים או שכירים, ובין אם מדובר בהכנסות מעבודה או מקצבה.

מס ההכנסה, וכן מיסים אחרים הנגבים מהתושבים, הם ההכנסה העיקרית של הממשלה, ובעזרת כספים אלו היא מבצעת פעולות שונות על מנת לשפר את חיי תושביה.

כיצד נקבע גובה המס הנגבה מכל אזרח?

בישראל נהוגה שיטת המס הפרוגרסיבי, כלומר כל אחד משלם מס בהתאם לגובה ההכנסה שלו. אחוז המס עולה ככל שהכנסה עולה. שיטת המס הפרוגרסיבי מעודדת שוויון כך שמי שמרוויח יותר – משלם יותר.

שיטת המס הפרוגרסיבי מחלקת את ההכנסה החייבת במס לשכבות (כלומר, את הכנסתו של אדם לאחר ניכויים, קיזוזים ופטורים המגיעים לו), ועל כל שכבה מוטל מס בשיעור שונה. שכבות אלו הן מדרגות המס. שיעורי מדרגות המס מתעדכנים ומשתנים משנה לשנה.

 

טבלת מדרגות המס לשנת 2019

שיעור המס של המדרגה מהכנסה בשקלים עד הכנסה בשקלים המס החודשי לתשלום מס חודשי מצטבר
10% 1 6,310 631 631
14% 6,311 9,050 384 1,015
20% 9,051 14,530 1,096 2,111
31% 14,531 20,200 1,758 3,868
35% 20,201 42,030 7,640 11,509
47% 42,031 54,130 5,687 17,196
50% 54,131 ומעלה

 

מה זה מס שולי?

מס שולי מתאר את מדרגת מס הכנסה הגבוהה ביותר מתוך ההכנסה עליה משלם העובד מס.

ניקח, לדוגמה, עובד שמרוויח בחודש 28,000 שקל ברוטו. בכדי לחשב את המס שלו יש לחלק את המשכורת לשכבות:

 

 

סה"כ המס שמחושב על הכנסה ברוטו של 28,000 יהיה:

6,599= 631+384+1,096+1,758+2,730

על הסכום הזה קיימים נקודות זיכוי וזיכויים (סכומים שיורדים מסכום תשלום המס) כך שהמס בפועל יהיה נמוך יותר.

הכרות עם מדרגות המס תעזור לכם לחשב את הנטו שלכם ביתר קלות, וחיונית בעת דיוני שכר.