צעירים רבים, בעיקר בתחילת דרכם המקצועית, עובדים בכמה עבודות במקביל. כיצד מחשבים במצב כזה את גובה המס שהם נדרשים לשלם?

תיאום מס הוא נוהל של רשות המסים באשר לקביעת שיעור מס הכנסה אותו ישלם שכיר שיש לו הכנסה ממספר עבודות.

נוהל זה אמור לחסוך לעובד מס: שכיר שמצהיר כי הוא עובד בשתי עבודות, יחויב בשיעור המס המקסימלי – 50% – על עבודתו השנייה. תיאום המס למעשה מאפשר למעסיק לנכות לעובד מס בהתאם להכנסה הצפויה כפי שקבע פקיד השומה.

ניקח, לדוגמה, עובד המרוויח במקום עבודה אחד 5,500 שקל ובמקום עבודה שני 4,000 שקל. על 5,500 השקלים הראשונים יחושב מס בשיעור של 10% שהם 550 שקל. חשוב לציין כי לעובד מגיעים זיכויים ונקודות זיכוי, כך שהמס אותו הוא יידרש לשלם יהיה נמוך יותר ואף ייתכן כי לא יידרש לשלם מס כלל.

בהנחה שהעובד לא עשה תיאום מס, המעסיק השני מחויב לנכות לו את שיעור המס המקסימלי,50%, לכן הוא יצטרך לשלם עוד 2,000 שקל מס על ההכנסה הנוספת של 4,000 השקלים. במצב כזה ישלם העובד על שתי העבודות מס בגובה של 2,550 שקל (כמוזכר יש לנכות זיכויים ונקודות זיכוי).

אבל, אם יעשה העובד תיאום מס אזי 4,000 השקלים מהעבודה השנייה מצטרפים ל-5,500 השקלים שהם השכר ממקום עבודתו הראשון, לסך של 9,500 שקלים. חישוב המס במקרה זה יעשה על סך שתי המשכורות, והעובד ישלם מס בסך של 1,105 שקל (מתוך זה כאמור ירדו זיכויים ונקודות זיכוי).

חשוב לציין כי גם אם לא עושים תיאום מס במהלך השנה, ניתן להגיש בסוף השנה דו"ח למס הכנסה ובו לתבוע את הסכום ששולם ביתר במהלך השנה.

כיצד עושים תיאום מס? יש מספר דרכים. הדרך הנוחה והפשוטה ביותר כיום היא באמצעות אתר רשות המיסים:

https://taxes.gov.il/Pages/ShirutimBeClickBySubject.aspx

אז אל תתעצלו – בדקו מה גובה המס האמיתי שאתם צריכים לשלם, והגישו את המסמכים הנדרשים בהתאם.