התחלתם לעבוד ב"עבודה של גדולים" – דבר המבטיח לכם הכנסה מסודרת ותלוש שכר שלעיתים נראה כי הפענוח שלו בלתי אפשרי.

על פי החוק בישראל כל מעסיק חייב לספק לכל העובדים שלו תלושי שכר מדי חודש. תלוש השכר, שבישראל הוא מורכב יחסית ומתייחס להרבה מאוד פרמטרים, הוא מסמך משפטי המספק לעובד מידע חשוב על המשכורת שלו ועל הזכויות שלו, אבל גם יכול לשמש בעת הצורך כמסמך המעיד על מצבו הפיננסי בפני בנקים ומוסדות נוספים.

 

מה כוללים הסעיפים השונים בתלוש השכר ומה המשמעות שלהם?

חלק ראשון: פרטים אישיים

חלקו הראשון של תלוש השכר מציג את פרטי המעסיק, את פרטיו האישיים של העובד, פרטי חשבון הבנק אליו יועבר השכר, ואת כל הנתונים המהווים בסיס לחישוב השכר על פי הסכם העבודה: נתונים לחישוב חודשי שעתי או יומי.

 

חלק שני: מה שנכנס

החלק השני של תלוש השכר מציג פירוט של רכיבי השכר והאופן בו הם מחושבים, כגון

שכר היסוד השעתי או החודשי, וכמובן רכיבים נוספים כמו שעות נוספות, נסיעות, אחזקת רכב, דמי חופשה, דמי מחלה, דמי הבראה, בונוסים ועוד.

בחלק זה חשוב לזכור כי שכר היסוד הינו השכר הבסיסי שנקבע על פי חוזה העבודה ואינו כולל את הרכיבים הנוספים שצוינו (נסיעות, דמי הבראה וכו').

 

נעים להכיר:

דמי הבראה: מימון המעסיק לעובד בהוצאות ההבראה/החופשה. תשלום דמי ההבראה מתבצע בדרך כלל אחת לשנה, בחודשים יולי אוגוסט, אך ניתן לשלמו גם במועד אחר. גובה דמי ההבראה מחושב על פי מספר ימי ההבראה לו זכאי העובד והוא תלוי בוותק ובהיקף המשרה .

 

חלק שלישי: מה שיוצא

החלק השלישי מכיל פירוט של כל ניכוי החובה: מס הכנסה, דמי ביטוח לאומי ודמי בריאות וניכויים אישיים כמו הפרשות לקופות גמל, קרן השתלמות, מקדמה או הלוואה שקיבל העובד ועוד.

 

נעים להכיר:

דמי ביטוח לאומי ודמי בריאות: דמי הביטוח לאומי, המועברים למוסד לביטוח לאומי, הם תשלום חובה החל על כל תושב ישראל מגיל 18 ועד גיל פרישה בהתאם להכנסותיהם ולמעמדם. המוסד לביטוח לאומי אחראי גם לגבות את דמי ביטוח בריאות ולהעבירם לקופות החולים.

 

קרן השתלמות: קופת חסכון לטווח בינוני, אותה ניתן לפדות בתום 6 שנים של חיסכון, ללא תשלום מס. הפטור ממס תקף עד תקרה מסוימת של חסכון. החוק אינו מחייב את המעסיק לפתוח קרן השתלמות לעובד, אך מעסיק הפותח לעובד קרן כזו, מפריש אליה מדי חודש את חלקו ואת חלקו של העובד.

 

קופת גמל לשכירים: תכנית חסכון פנסיונית לטווח ארוך בדרך כלל, מיועדת לפדיון כמקור הכנסה בגיל הפרישה. ההפקדה לקופת הגמל מתבצעת על ידי המעסיק וכוללות את השתתפות העובד בהפקדות החודשיות.

 

 

חלק רביעי: סיכום ביניים

החלק האחרון של תלוש המשכר כולל מידע על סכומים מצטברים של רכיבים מסוימים בתלוש, למשל: גובה המשכורת מתחילת השנה, צבירת ימי חופשה וימי מחלה ועוד.

 

מומלץ לא לפחד מהסעיפים הרבים בתלוש השכר ולנסות להתעמק בו ולהבינו. זהו מסמך חשוב לצורך בירורים בין העובד למעסיק, המאפשר לעובד לדעת מה מצבו ומהן זכויותיו.

 

הכותבת היא יועצת מס מוסמכת לעסקים קטנים ובינונים, חברה בלשכת יועצי המס, ורכזת ההשתלמויות מקצועיות במועצת יועצי המס במחוז תל אביב.