מדרג הון עצמי/ אחוז מימון – עד 45%, עד 60%, עד 75% מימון יכול ליצור פער של 1% ויותר בריבית. שיעור המימון (המשכנתא) משווי הנכס מהווה את אחד הגורמים המשפיעים ביותר על מחיר הכסף – הריבית אותה נקבל על ההלוואה.
יחס ההחזר מההכנסה – נהוג שההחזר החודשי לא יעלה על 30% עד 33%
טיב הלווה/ פרופיל פיננסי – ככל שהשכר/ הכנסות גבוהות יותר, ככל שהוותק במקום העבודה גבוה יותר, מקום העבודה מסודר ויציב ומקצוע הלווה מסודר.
טיב העסקה – דירת מגורים, רכישה במסגרת קבוצת רכישה, רכישה מקרוב משפחה, או רכישת נכס שהמצב המשפטי שלו מורכב.
מטרת המשכנתא –רכישת דירה ומשכונה, מישכון דירה קיימת לצורך רכישת נכס אחר, מישכון דירה קיימת לכל מטרה אחרת (שיפוץ, סגירת הלוואות קודמות, אחר)
זהות הבנק בו מתנהל חשבון העו”ש – חלק מהבנקים נותנים עדיפות וריביות טובות יותר ללקוחות אשר מנהלים אצלם חשבון בנק פעיל או לקוחות אשר מוכנים לפתוח אצלם חשבון,
היסטוריית אשראי –עבר בעייתי/ תקין.
מה הכנסות נטו של הלווים.
תמהיל המשכנתא – העדפות הבנק/ תקופת הפריסה
מבצעי קידום מכירות –
גורם מפנה –
משא ומתן –

שיעורי מימון:
רוכשי דירה ראשונה – עד 75% משווי הנכס
משפרי דיור – עד 70% משווי הנכס
רוכשי דירה להשקעה (שאינם מוכרים את דירתם הראשונה) – עד 50%.
• זכאות משה”ש – לא כלולה בחישוב שיעור המימון
מקורות הון עצמי:
• הורים = משכנתא/ חסכון
• מקורות חיצוניים (חברות ביטוח)
• פיצויים/ קרנות השתלמות/ חסכונות לט”א