1. משכנתא בריבית קבועה לא צמודה – קלצ
2. ריבית משכנתא קבועה צמודת מדד
3. ריבית משתנה צמודת מדד (כל 1-5 שנים)
4. מסלול משתנה כל 5 שנים לא צמוד למדד
5. ריבית פריים

1. משכנתא בריבית קבועה לא צמודה – קלצ
זהו מסלול שאין בו שינויים בהחזר החודשי כלל, כך שאין סיכונים ואין הפתעות לגבי ההחזר החודשי. שקט נפשי ויציבות לאורך כל חיי ההלוואה. אבל, על שקט נפשי צריך לשלם:
הריבית אשר ניתן לקבל במסלול הזה הנה גבוהה יחסית למסלולים אחרים בשל הסיכון שהבנק לוקח עבור עלייה חדה במדד המחירים לצרכן והפסד הרווחים שהיה יכול לקבל עקב ההצמדה (זהו המסלול היקר ביותר). אחד החסרונות הוא שהלווים אינם מפסידים משינוי לרעה בריבית אך הם אינם מרוויחים מירידת ריבית (אלא אם כן יבצעו מחזור משכנתא – יש עמלת פירעון).
מאידך – המשכנתא לא צמודה למדד ולכן אם המצב במשק מזניק את המדד כלפי מעלה, מי שלקח משכנתא בריבית קבועה לא צמודה, לא נפגע מכך.
2. ריבית משכנתא קבועה צמודת מדד
משכנתא בריבית קבועה צמודה למדד הוא מסלול בו המשכנתא תישא ריבית בסיסית קבועה, אך הקרן תהיה צמודה למדד המחירים לצרכן שמתעדכן מידי חודש ב-15 לחודש. ההצמדה למדד הוא פועל יוצא של האינפלציה במשק, ולכן אם האינפלציה עולה, גם המדד עולה. במקרים כאלה, תהיה הגדלה של יתרת הקרן.
יתרונות המסלול של חישוב משכנתא בריבית קבועה:
הריבית קבועה לאורך כל חיי ההלוואה, וההחזר החודשי לא משתנה בסכומים משמעותיים בין תקופות (למעט שינויי המדד).
כשהריבית נמוכה – הסיכוי לשלם קנס בגין הפרשי היוון נמוך.
חסרונות המסלול:
שיעור הריבית גבוה יותר מאשר במסלול של ריבית משתנה
הקרן מוצמדת למדד המחירים לצרכן
קיימת עמלת פירעון מוקדם על הלוואה זו במידה ותהיה ירידה בריביות.

3. ריבית משתנה צמודת מדד
במסלול זה, הריבית משתנה וכמו כן, יש הצמדה למדד על יתרת הקרן, אך זהו מסלול שמאופיין ברמת ריבית נמוכה מזו של הריבית הקבועה.
החיסרון המשמעותי של המסלול הזה הוא שהריבית משתנה בהתאם לתקופה שנקבעה מראש. לדוגמה, אם ההלוואה נלקחה במסלול משתנה כל 5 שנים, הריבית תתעדכן אחת לחמש שנים בהתאם לרמתה במשק נכון ליום השינוי, ואם היא משתנה כל 3 שנים, אז השינוי יתבצע כל 3 שנים.
לסיכום, במסלול זה הריבית יכולה גם לעלות וגם לרדת, כאשר הסיכון והסיכוי שווים. חשוב לזכור כי זוהי הלוואה שצמודה למדד והשינוי בריביות אינו השינוי היחיד. שינוי במדד יכול להשפיע על ההחזר החודשי. כמו כן, אם מבצעים מחזור משכנתא למשכנתא בריבית משתנה, רצוי לעשות זאת לפני השינוי התקופתי.
4. ריבית משתנה לא צמודה
המסלול לא צמוד למדד המחירים לצרכן והריבית משתנה כל 5 שנים. מדובר במסלול שמשלב בין יציבות בהחזר החודשי ובין גמישות בפירעון המשכנתא.
גובה הריבית המשתנה נקבע על בסיס ריבית העוגן של תשואות אג"ח ממשלתיות במגזר הלא צמוד.
יתרונות:
היציבות בהחזר החודשי מתבטאת בכך שהריבית נשארת קבועה למשך חמש שנים רצופות ללא קשר למדד המחירים לצרכן או ריבית הפריים אותה קובע בנק ישראל, או לכל שינוי ריבית אחרת.
גמישות וחוסר תלות בעמלת הפירעון המוקדם – ניתן לפרוע את המשכנתא מדי חמש שנים בתחנות היציאה וזאת מבלי לשלם עמלת פירעון מוקדם, אלא רק עמלה תפעולית שהיא קטנה הרבה יותר.
פירעון/ מיחזור ההלוואה במועדים אחרים יחוייב בעמלת פירעון מוקדם לקחת משכנתא אחרת במקומה.
חסרונות:
מסלול של ריבית משתנה כל 5 שנים לא צמוד למדד, יקר יותר מאשר הריבית הקבועה הצמודה למדד.
הריבית יכולה להשתנות אחרי 5 שנים ולהעלות את ההחזר החודשי בצורה משמעותית. לא ניתן לדעת מה תהיה הריבית בעוד 5 שנים ובכל נקודת שינוי נוספת.
לא ניתן לקחת מסלול זה עבור יותר משני שליש מן ההלוואה.
5. ריבית פריים
ריבית הפריים מורכבת מריבית בנק ישראל בתוספת מרווח של 1.5%. הבנקים נותנים פריים במרווח פוחת וניתן לפרוע אותה ללא קנסות.
כמו כן, מסלול זה אינו צמוד למדד המחירים לצרכן ולכן אינו מושפע ממנו.
חסרונות:
אין וודאות לגבי ההחזר החודשי ואם הריבית תעלה מרמתה היום, יגדל ההחזר החודשי של לווים.
שיעור הריבית יכול להשתנות אחת לחודש (ע"י בנק ישראל) ולכן תקופות של שינויים חדים מאוד (למשל, תקופות של אינפלציה חדה) יכולות לגרום לשינויים קיצונים גם בהחזר החודשי.
נכון להיום, לא ניתן לקחת יותר מ – 1/3 מן המשכנתא בריבית פריים לפי הוראות בנק ישראל לגבי ריביות משתנות בטווח של עד חמש שנים.
יתרונות:
בתקופה של ריבית נמוכה, הריבית במסלול זה מאוד אטרקטיבית

הקרן במסלול זה אינה צמודה למדד המחירים לצרכן
ניתן לפרוע את המשכנתא ללא קנסות או עמלות כלשהן.
החזר החודשי נשאר קבוע למעט שינוי ריבית

למי מומלץ לקחת משכנתא ריבית פריים?
מסלולי ריבית הפריים הם זולים יחסית ולכן מהווים בחירה טובה מאוד גם עם מגבלות בנק ישראל עבור מגוון רחב ביותר של נוטלי משכנתאות, ובמיוחד אלו הצופים הטבה במצבם הכלכלי. מאידך מדובר במסלול שיש בו סיכון מסוים .