לפני כעשור, סטודנטים לשעבר הקימו את שכ"ל – שקט כלכלי לסטודנט. מטרתם הייתה לעזור לסטודנטים
לשלם את לימודיהם, והיה להם רעיון מקורי –
לנצל את כספי המלגות שיש בכל מוסד אקדמי בישראל, ולהציע לדיקנט הסטודנטים, שמחלק את תקציב המלגות בכל מוסד אקדמי, את המודל הבא:
במקום לממן לסטודנט אחד מתוך עשרה מלגה של 3000 ש"ח, ועדיין נשאר לאותו סטודנט יתרת שכר הלימוד לשלם…
לממן באותם 3000 ש"ח פריסה רחבה של כל שכר הלימוד, על-ידי תשלום הריבית עבור עשרה סטודנטים, וכך כל עשרת הסטודנטים יכולים לעמוד בתשלום שכר הלימוד במלואו, בהחזרים נמוכים ו'קלים' לאורך תקופה ארוכה.